Kontingent

Kontingent for 2019 er 50 kr. Kontingentet indbetales på foreningens konto: Handelsbanken 7617 2015356. HUSK at oplyse navn, adresse og mailadresse på indbetaler.

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid

Medlem af Fora