Generalforsamling

Der indbydes til ordinær generalforsamling

onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00

hos Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, Ulfborg

 

           Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag fra medlemmer
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

                               på valg er Lissi Kjær Christensen

                                               Jette Sørensen

                                               Mads Løvig Kjær

                   b. 2 bestyrelsessuppleanter

                               på valg er Finn Glibstrup

                                               Bodil Pedersen  

                  c. 1 revisor

                               på valg er Ulrik Sand Poulsen

                  d. 1 revisorsuppleant

                               på valg er Karina V. Lyberth

  1. Fastsættelse af kontingent for 2020
  2. Evt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Der er en let anretning kl. 18.00 - tilmelding hertil senest 22. marts

på 23665589 ellerlissikc@mvb.net

 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at se butikken og evt.

gøre en handel.

 

På bestyrelsens vegne

Lissi Kjær Christensen

 

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid

Medlem af Fora