Kontingent

Kontingent for 2021 er 50 kr. Handelsbanken 7617 2015356. HUSK at oplyse navn, adresse og mailadresse på indbetaler.

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 15439971

Opdateret 02.11.21


Medlem af Fora