Kontingent

Kontingent for 2022 er 100 kr. Indbetales inden 1. marts 2022 på Handelsbanken 7617 2015356 HUSK at oplyse navn, adresse og mailadresse på indbetaler.

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 15439971

Opdateret 30.07.22


Medlem af Fora