Generalforsamling

Der indbydes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 3. april 2018 kl. 19.00

hos Den Lille Lade, Dyringhavevej 1, Ejstrupholm

 

           Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag fra medlemmer
  6. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

                               på valg er Kristine Jensen

                                              Jens Christiansen

                                              Lissy Madsen

                                              Knud Erik Krøjgaard

                   b. 2 bestyrelsessuppleanter

                               på valg er Finn Glibstrup

                                               Bodil Pedersen  

                  c. 1 revisor

                               på valg er Benedikte Thorsen

                  d. 1 revisorsuppleant

                               på valg er Karina V. Lyberth

  1. Fastsættelse af kontingent for 2019
  2. Evt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Der er en let anretning kl. 18.00 - tilmelding hertil senest 23. marts

på 23665589 ellerlissikc@mvb.net

 

Efter generalforsamlingen er der mulighed for at se butikken og evt.

gøre en handel.

 

På bestyrelsens vegne

Lissi Kjær Christensen

 

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid

Medlem af Fora