Generalforsamling

 

Der indbydes til ordinær generalforsamling

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 

hos Uldbutikken, Vormstrupvej 15, Haderup

           Dagsorden:

           1. Valg af dirigent

           2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

           3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

           4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

           5. Indkomne forslag fra medlemmer

           6. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

                             på valg er Finn Glibstrup

                                            Kristine Jensen

                                            Lissy Madsen

                                            Jens Christiansen

                         b. 2 bestyrelsessuppleanter

                               på valg er Frank Rahbek Jespersen

                                              Anders Kjeldsen

                         c. 1 revisor

                             på valg er Mariane Ravnholt

                         d. 1 revisorsuppleant

                             på valg er Karina V. Lyberth

           7. Fastsættelse af kontingent for 2023

           8. Evt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Der er en let anretning kl. 18.00  -  tilmelding hertil senest 29. marts

på 29661275 eller lissikc@mvb.net

 

Efter generalforsamlingen fortæller Kirsten og Louise om Uldbutikken,

så er der kaffe og sikkert mulighed for at handle.

 

På bestyrelsens vegne

Lissi Kjær Christensen

 

HUSK coronapas

 

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 15439971

Opdateret 30.07.22


Medlem af Fora