Generalforsamling

 

Der indbydes til ordinær generalforsamling

mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00 

på Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, Lemvig

           Dagsorden:

           1. Valg af dirigent

           2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

           3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

           4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

           5. Indkomne forslag fra medlemmer

           6. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

                             på valg er Lissi Kjær Christensen

                                            Jette Sørensen

                                            Mads Løvig Kjær

                         b. 2 bestyrelsessuppleanter

                               på valg er Frank Rahbek Jespersen

                                              Anders Kjeldsen

                         c. 1 revisor

                             på valg er Ulrik Sand Poulsen

                         d. 1 revisorsuppleant

                             på valg er Karina V. Lyberth

           7. Fastsættelse af kontingent for 2022

           8. Evt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Der er en let anretning kl. 18.00  -  tilmelding hertil senest 29. april

på 29661275 eller lissikc@mvb.net

 

Efter generalforsamlingen er der rundvisning på museet og kaffe med kage.

 

På bestyrelsens vegne

Lissi Kjær Christensen

 

HUSK coronapas

 

KONTAKT


Ringkøbing Amts Husflid
Mølletoften 1
7550 Sørvad

Skoleleder: Lissi Kjær Christensen

Telefon: 29661275

Mail: lissikc@mvb.net

CVR: 15439971

Opdateret 02.11.21


Medlem af Fora