Ringkøbing amts Husflid 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

fredag den 17. marts 2017 kl. 17.00

på Hotel Skjern, Bredgade 58, 6900 Skjern

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

5. Indkomne forslag fra medlemmer

    Man er kun valgbar og har stemmeret, hvis kontingentet er betalt.

6. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

                   på valg er:   Lissi Kjær Christensen
                                      Jette Sørensen

                                      Jørgen Graversen

               b. 2 bestyrelsessuppleanter

                   på valg er:   Finn Glibstrup
                                      Bodil Pedersen

               c. 1 revisor
                   på valg er:   Ulrik Sand Poulsen

               d. 1 revisorsuppleant
                   på valg er: Karina V. Lyberth

7. Fastsættelse af kontingent for 2018
8. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der er spisning kl. 18.30.

Tilmelding spisning: senest 6. marts på 23665589 eller lissikc@mvb.net

På bestyrelsens vegne
Lissi Kjær Christensen

 

 

Referat fra generalforsamlingen fredag den 17. marts 2017:

  

Der deltog 28 i generalforsamlingen – heraf 27 stemmeberettigede.

 

Anne Johansen og Marny Rasmussen blev valgt som stemmetællere.

 

 ad 1.      Valg af dirigent

…Finn Glibstrup blev foreslået og valgt

…dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet

 

ad 2.      Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning

…formanden aflagde beretning

…formandens beretning blev godkendt

 

ad 3.      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

…regnskabet viser et overskud på 7.611 kr og en egenkapital på 204.058 kr

…regnskabet blev godkendt     

 

ad 4.      Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

…budgettet blev godkendt

 

ad 5.      Indkomne forslag fra medlemmer

…ingen

 

ad 6.      Valg af a. bestyrelsesmedlemmer

    …på valg:       Lissi Kjær Christensen

                             Jette Sørensen

                             Jørgen Graversen

  …forslag:         Lissi Kjær Christensen                              valgt

                             Jette Sørensen                                    valgt

                             Mads Løvig Kjær                                 valgt

 

  1. 2 bestyrelsessuppleanter

    …på valg:       Finn Glibstrup

                             Bodil Pedersen

    …forslag:       Finn Glibstrup                                          valgt                   

                             Bodil Pedersen                                    valgt     

 

 

  1. 1 revisor

    …på valg:       Ulrik Sand Poulsen      

    …forslag:       Ulrik Sand Poulsen                                   valgt

 

 

  1. 1 revisorsuppleant

    …på valg:       Karina Lyberth 

    …forslag:       Karina Lyberth                                         valgt                                     

             

ad 7.      Fastsættelse af kontingent for 2018

              …bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2018 blev uændret (50 kr)  - vedtaget

 

ad 8.      Evt.

…Ringkøbing amts Husflid er noget ældre end Ribe amts Husflid, der er fra 1930

…alle deltagere fik en mulepose påtrykt Ringkøbing amts Husflids logo – heri lå

    et klistermærke med logoet og et jubilæumshæfte

 

 Referent                                                                                                                              17.03.17

Lissi Kjær Christensen

 

  

________________________________

               Finn Glibstrup

                    dirigent